TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

2018. október 18.

2018.04.04. napjától 2018.10.18. napjáig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, elérte az 50%-os teljesítettséget.

2018. szeptember 30.

A projekt eszközbeszerzésére kiválasztottuk a szállítót, a szerződést augusztus 7-én kötöttük meg. Az eszközbeszerzést Globestar Plusz Kft. végzi.2018.04.04. napjától 2018.09.30. napjáig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, elérte a 25%-os teljesítettséget.


2018. június 30.

Lefolytattuk a közbeszerzési eljárás, melynek keretében kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezési munkákat a Maranello 2001 Kft végzi, a műszaki ellenőri tevékenységet a Szollak Kft látja el. A munkaterület átadás átvétel 2018. április 4. napján megtörtént. 2018.04.04. napjától 2018.06.29. napjáig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, elérte a 25%-os teljesítettséget.


 2017. december 31.

Lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, melynek keretében kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezési munkákat a Maranello 2001 Kft végzi, a műszaki ellenőri tevékenységet a Szollak Kft látja el.


2017. november 30.

Megtörtént a projekt teljes műszaki –tartalmi előkészítése. Elkészült az engedélyes – és kiviteli terv, tervezői költségvetés, üzleti terv, pénzügyi elemzés. Az építési beruházás nem engedélyköteles, így elkezdődhet az építési beruházásra és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása.


2016. december 6.

2016.06.30-án Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001 számon, Színt adunk a helyi termékekhez! – Helyi termelői szín kialakítása címmel uniós pályázatot nyújtott be, melyben a MUSZOL Kft. konzorciumi partnerként vesz részt. A projektet a bírálat során támogatásra érdemesnek ítélték, így 2016. december 6-án a támogatási szerződés aláírásra került.

Projekt megvalósítás helyszíne: 5000 Szolnok, Kiss János u. 116. (11768 hrsz.)

Projekt célja: A projekt célja: Szolnok városban szeretnénk növelni a helyi termékek előállításának volumenét. Az infrastruktúra beruházással és eszközbeszerzéssel a kisléptékű mezőgazdasági termék előállításhoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának javítása, lakosság közeli szükséglet alapú ellátások számának növelését tűztük ki. Projektünk közvetlen célja, hogy a helyben előállított termékeket egy kiegyenlítettebb kínálati folyamatba bevonva egyenletesebb fogyasztást biztosítsunk, tevékenységeinkkel segítve a helyi termelők piacra jutását és közvetlenül és közvetetten új munkahelyeket teremtsünk.

Projekt szakmai tartalma:
– meglévő 525 m2-es csarnoképület felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása, napelem rendszer kiépítése,
– 292m2-es fedett szín felújítása,
– belső út felújítása,
– eszközbeszerzés: hűtőkamrák kialakítása, zsugorfóliázó gép, görgős válogató asztal, ipari mosogató, mérlegek, polcrendszerek, rozsdamentes edények beszerzése

A Projekt költségvetése:
A projekt összköltsége 130.000.000.-Ft
A Projekt fizikai befejezése: 2019.03.31.