TEMETŐI PARKGONDOZÁS

A Szollak Kft.-vel megkötött megbízási szerződés alapján, 2014.04.01. napjától végezzük a Szolnok, Kőrösi út 2/A. szám alatti 5672/5 Hrsz-ú ingatlan parkgondozását.

A szerződés keretében végezzük az alábbi feladatokat:

  • hulladékgyűjtő edények folyamatos ürítése, az edények környezetének tisztán tartása
  • a temetői hulladék összegyűjtése és elszállítása
  • a temetések előtt a szükséges parkfenntartási, síkosságmentesítési, tisztán tartási feladatok a sír megközelítéséhez szükséges útvonal mentén, a sírhely és a sír környezetében
  • tavasztól őszig igény szerinti fűkaszálás a temető egész belső területén
  • a fűnyírás során keletkezett kaszálék a sírokról történő haladéktalan eltávolítását
  • a kutak fel-és leszerelése, működőképességük folyamatos ellenőrzése, karbantartása
  • utak melletti fák szükség szerinti, gyalogos forgalmat akadályozó gallyazása
  • kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása, kisebb javítási munkák
  • a szilárd burkolatú utak síkosságmentesítése.

A Szollak Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján 2014.04.01. napjától végezzük a Szolnoki Római Katolikus Temető Önkormányzati kezelésében lévő sírkertjeinek fenntartását.

dscf2431