TEMETŐI PARKGONDOZÁS

A Szollak Kft.-vel megkötött megbízási szerződés alapján, 2014.04.01. napjától végezzük a Szolnok, Kőrösi út 2/A. szám alatti 5672/5 Hrsz-ú ingatlan parkgondozását.

A szerződés keretében végezzük az alábbi feladatokat:

   – hulladékgyűjtő edények folyamatos ürítése, az edények környezetének tisztán                     tartása

   – a temetői hulladék összegyűjtése és elszállítása

   – a temetések előtt a szükséges parkfenntartási, síkosságmentesítési, tisztán tartási             feladatok a sír megközelítéséhez szükséges útvonal mentén, a sírhely és a sír                       környezetében

   – tavasztól őszig igény szerinti fűkaszálás a temető egész belső területén

   – a fűnyírás során keletkezett kaszálék a sírokról történő haladéktalan eltávolítását

   – a kutak fel-és leszerelése, működőképességük folyamatos ellenőrzése, karbantartása

   – utak melletti fák szükség szerinti, gyalogos forgalmat akadályozó gallyazása

   – kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása, kisebb javítási munkák

   – a szilárd burkolatú utak síkosságmentesítése.

A Szollak Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján 2014.04.01. napjától végezzük a Szolnoki Római Katolikus Temető Önkormányzati kezelésében lévő sírkertjeinek fenntartását.

dscf2431